strona główna / aktualności

Nowoczeny senior!

Wtorek, 27 Grudzień, 2022

Celem projekt pt. „Nowoczesny senior! był wzrost kompetencji cyfrowych oraz poprawa funkcji poznawczych z wykorzystaniem obsługi nowoczesnych technologii teleinformatycznych u seniorów z terenu woj. mazowieckiego w okresie od maja do grudnia 2022 r. Projekt był odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez społeczności lokalne, z jakimi współpracuje Fundacja na Rzecz Nauki i Innowacyjności. Działania w ramach projektu zakładały przeprowadzenie na rzecz tej grupy warsztatów z obsługi nowoczesnych technologii teleinformatycznych oraz treningów poprawiających funkcje poznawcze. Rezultatem zaplanowanych działań było zdobycie i poszerzenie przez seniorów wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi komputera, Internetu, nowych technologii, mediów cyfrowych i wykorzystywanie ich w codziennym życiu. Seniorzy oprócz nabycia wiedzy zostali wyposażeni w umiejętność dbania o bezpieczeństwo swoich danych, haseł, sprzętu, przez który łączą się z Internetem, połączenia internetowego (szczególnie, gdy przesyłają ważne informacje czy robią transakcje finansowe), zdobyli wiedzę o istnieniu i działaniu programów antywirusowych. Poza tym seniorzy i seniorki poszerzyli wiedzę i umiejętności w zakresie nowoczesnych technologii wzmacniających funkcje poznawcze seniorów. Cele projektu pt. „Nowoczesny senior!” wpisywały się w politykę senioralną określoną lokalnymi strategiami rozwoju i wpływały na kształtowanie wśród osób starszych postawy aktywnego obywatela, zaangażowanego w działania na rzecz środowiska lokalnego, kształtowanie pozytywnego wizerunku oraz potencjału starości i osób starszych, jako pełnoprawnych obywateli w życiu społeczno-publicznym.  


  

 Projekt pt.: Nowoczesny senior! jest dofinansowany ze środków Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025


czytaj więcej


Cyfrowi seniorzy!

Wtorek, 27 Grudzień, 2022

Celem projektu pn. Cyfrowi seniorzy! jest upowszechnienie i rozwijanie kompetencji cyfrowych seniorów z terenu powiatu kozienickiego. Świat cyfrowy ma do zaproponowanie wiele programów, aplikacji, gier, które wpływają na podtrzymywanie i wydłużanie procesów poznawczych seniorów. Zakupiony sprzęt umożliwi nam poprowadzenie zajęć dla seniorów oraz nagrywanie profesjonalnych materiałów edukacyjnych jak również  obróbkę materiałów video z możliwością streamingu.


czytaj więcej


Życzenia Bożonarodzeniowe

Czwartek, 22 Grudzień, 2022


czytaj więcej


Narodowe Święto Niepodległości

Piątek, 11 Listopad, 2022

DZIŚ Narodowe Święto Niepodległości, obchodzone corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918, po 123 latach zaborów (1795–1918). Wybór 11 listopada uzasadnić można zbiegiem wydarzeń w Polsce z zakończeniem I wojny światowej dzięki zawarciu rozejmu w Compiègne 11 listopada 1918, pieczętującego ostateczną klęskę Niemiec. Dzień wcześniej przybył do Warszawy Józef Piłsudski. W tych dwóch dniach, 10 i 11 listopada 1918, Naród Polski uświadomił sobie w pełni odzyskanie niepodległości, a nastrój głębokiego wzruszenia i entuzjazmu ogarnął kraj.


czytaj więcej


Nowoczesny senior

Wtorek, 05 Lipiec, 2022

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie pt.: Nowoczesny senior!czytaj więcej


« 1 2 3 4 5 6 7 »