strona główna / aktualności

Happening rodzinny pt. Dbam o zdrowie psychiczne!

Piątek, 28 Kwiecień, 2023


czytaj więcej


Z okazji Dnia Babci i Dziadka życzymy Wam wszystkiego co najpiękniejsze, aby każdy dzień przynosił Wam uśmiech i radość. Dziękujemy, że jesteście!

Sobota, 21 Styczeń, 2023


czytaj więcej


Szczęśliwego Nowego Roku!!!

Sobota, 31 Grudzień, 2022


czytaj więcej


Akademia Smart Seniora!

Piątek, 30 Grudzień, 2022

Projekt pt. Akademia Smart Seniora! jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez społeczności lokalne, z jakimi współpracuje Fundacja. Projekt skierowany jest do 48 osób w wieku 60+ z terenu powiatu lubartowskiego. Celem głównym projektu jest stworzenie nowoczesnej oferty edukacyjnej dla seniorów z pow. lubartowskiego i upowszechnianie form aktywnej integracji wśród seniorów w okresie 01. 08. 2022 r. do 31. 07. 2023 r. Działania w ramach projektu zakładają przeprowadzenie na rzecz tej grupy warsztatów z obsługi nowoczesnych technologii teleinformatycznych, treningów poprawiających funkcje poznawcze oraz organizacja rodzinnego happeningu pt. Dbam o zdrowie psychiczne. Rezultatem zaplanowanych działań będzie zdobycie i poszerzenie przez seniorów wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi komputera, Internetu, nowych technologii, mediów cyfrowych i wykorzystywanie ich w codziennym życiu. Poza tym seniorzy i seniorki poszerzą wiedzę i umiejętności w zakresie nowoczesnych technologii wzmacniających funkcje poznawcze seniorów.


czytaj więcej


Bez Ograniczeń!

Wtorek, 27 Grudzień, 2022

Celem projekt pt. „Bez ograniczeń! był wzrost kompetencji cyfrowych oraz poprawa funkcji poznawczych z wykorzystaniem obsługi nowoczesnych technologii teleinformatycznych u seniorów z terenu woj. lubelskiego w okresie od maja do grudnia 2022 r. Projekt był odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez społeczności lokalne, z jakimi współpracuje Fundacja na Rzecz Nauki i Innowacyjności. Działania w ramach projektu zakładały przeprowadzenie na rzecz tej grupy warsztatów z obsługi nowoczesnych technologii teleinformatycznych oraz treningów poprawiających funkcje poznawcze. Rezultatem zaplanowanych działań było zdobycie i poszerzenie przez seniorów wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi komputera, Internetu, nowych technologii, mediów cyfrowych i wykorzystywanie ich w codziennym życiu. Seniorzy oprócz nabycia wiedzy zostali wyposażeni w umiejętność dbania o bezpieczeństwo swoich danych, haseł, sprzętu, przez który łączą się z Internetem, połączenia internetowego (szczególnie, gdy przesyłają ważne informacje czy robią transakcje finansowe), zdobyli wiedzę o istnieniu i działaniu programów antywirusowych. Poza tym seniorzy i seniorki poszerzyli wiedzę i umiejętności w zakresie nowoczesnych technologii wzmacniających funkcje poznawcze seniorów. Cele projektu pt. „Bez ograniczeń!” wpisywały się w politykę senioralną określoną lokalnymi strategiami rozwoju i wpływały na kształtowanie wśród osób starszych postawy aktywnego obywatela, zaangażowanego w działania na rzecz środowiska lokalnego, kształtowanie pozytywnego wizerunku oraz potencjału starości i osób starszych, jako pełnoprawnych obywateli w życiu społeczno-publicznym.

Projekt pt.: Bez ograniczeń jest dofinansowany ze środków Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025


czytaj więcej


« 1 2 3 4 5 6 »